Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Itt valamennyi fontos információt megtalálhatnak Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programról, amelynek átfogó célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Hírek

Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori freskói

Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori freskói

Sikeres terepbejárások

A Magyarország-Románia 2007-2013 Határon átnyúló együttműködési Program keretén belül megvalósult Patrimonium pályázat keretén belül a pályázatban résztvevő két múzeum munkatársai több száz napot töltöttek az egykori Ecsedi -láp terepbejárásával. Részletek »

Térképészeti és adattári gyűjtés

Bővülő adattár

A pályázat keretében végzett vizsgálatok kapcsán a két intézmény adattára nagy mennyiségű új információval gazdagodott. Részletek »

Templomfelmérés Fábiánházán

Fábiánháza, görög katolikus templom (Szűz Mária születése)

A település központjában, utcasorban szabadon álló, keletelt, egyhajós, félköríves szentélyzáródású épület (1. kép) , nyugati oldalán négyzetes alaprajzú, kétemeletes, behúzott toronnyal, hosszanti oldalain egy-egy, félköríves alaprajzú oldalapszissal. A templom nagy valószínűséggel középkori eredetű. Részletek »

Régészeti anyagvizsgálat

Célkitűzés: a Felső-Tisza-vidék gazdasági-politikai kapcsolatainak kutatása a régészeti időszakokban természettudományos anyagvizsgálatok alapján. A Felső-Tisza-vidék leletanyagából kívánunk természettudományos vizsgálatok céljára kiemelni olyan tárgyakat és maradványokat, amelyek elemzése adatokat nyújthat egy-egy régészeti korszak gazdasági és kereskedelmi viszonyainak értékeléséhez. Részletek »

Császló légi fényképei

Elkészültek Császló település georeferált légi régészeti fényképei. Részletek »

Jelentés a geofizikai mérésekről

A nyíregyházi Jósa András Múzeum a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belüli Patrimonium projekt szakmai irányításával került sor a szatmári terület négy községének (Kishódos, Ura, Császló és Nagyecsed) térségében régészeti célú geofizikai vizsgálatokra. A kutatások során a felszín alatti kőzetek, objektumok fajlagos ellenállását mérő geoelektromos és a mágneses tulajdonságait vizsgáló magnetométeres mérési módszereket alkalmaztuk. Részletek »

Freskókutatás

Baktalórántháza középkori temploma

Szabadon álló egyhajós templom. Téglány alakú hajójához négyzetes szentély csatlakozik. A síkmennyezetes hajóhoz félköríves diadalívvel kapcsolódik a dongaboltozatos szentély. A szentély északi oldalához sekrestye kapcsolódik. A hajó nyugati oldalához pedig egy háromszintes tornyot építettek. A szentély keleti falában két, félköríves lezárású, rézsűs keskeny ablak húzódik, melyek közül az északi, kisebb méretű. A szentély déli falán, félkörives záródású, a hajó déli falán lévő ablakoknál kisebb méretű ablak van. A sekrestyéből a szentélybe egyenes szemöldökű ajtón jutunk be. Részletek »

Műemléki leporellók

Elkészültek a műemlékeket bemutató leporellók.

Az alábbi települések műemlékei kerültek bemutatásra:
Részletek »